Pengadilan Negeri Tobelo

PROFIL KEPANITERAAN

Jabatan:PaniteraJabatan:Panitera Muda PidanaJabatan:Panitera Muda PerdataJabatan:Panitera Muda Hukum
NIP:197208232006041002NIP:197010251993031003NIP:196511301993031004NIP:198009102006041005
Agama:IslamAgama:IslamAgama:Kristen ProtestanAgama:Kristen Protestan
Jabatan:Panitera Muda HukumJabatan:Panitera PenggantiJabatan:Juru SitaJabatan:Juru Sita Pengganti
NIP:197512052009042004NIP:197906022009041003NIP:197507252009121001NIP:197806202002121005
Agama:IslamAgama:IslamAgama:IslamAgama:Islam
Jabatan:Juru Sita PenggantiJabatan:Juru Sita PenggantiJabatan:Staf Kepaniteraan
Pidana
Jabatan:Staf Kepaniteraan
Hukum
NIP:197402122006042003NIP:199007202009042001NIP:197505132014082002NIP:198307272014082002
Agama:Kristen ProtestanAgama:IslamAgama:Kristen ProtestanAgama:Kristen Protestan

Tinggalkan komentar