Pengadilan Negeri Tobelo

JAM KERJA PENGADILAN NEGERI TOBELO

Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.30 WIB

Hari Jum’at pukul 08.00 WIB  s.d. 17.00 WIB

Hari Senin s.d. Kamis pukul 12.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB

Hari Jum’at pukul 12.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB